Polmet Otomotiv kariyer

kariyer fırsatları

DEĞERLİ ZİYARETÇİMİZ;

Polmet Otomotiv olarak otobüs yedek parçalarının imalatı konusunda ülkemizin gururu özelliğini taşıyan bir firma olarak rekabet üstünlüğümüzde çalışanlarımızın sağladığı güce hep inandık.

Bu inançla insan gücümüzü en değerli kaynağımız olarak görerek, sürekli büyüdük ve geliştik. Sürekli büyüyen ve gelişen organizasyon yapımız içerisinde; çağdaş, gelişime açık, bilgisini ve becerisini işine yansıtabilen, katılımcı, paylaşımcı, sorumlulukların bilincinde, dürüst, disiplinli, özverili ve kendisini POLMET Ailesi'nin bir üyesi olarak gören personelle işbirliğiiçinde çalışmak, temel insan kaynakları ilkemiz oldu.

İnsan kaynakları politikamızda bu temel üzerine yapılandırılmıştır. Bu politikanın temel hedefi, öncelikle yüksek yetkinlik düzeyine sahip bireylerin gerek mesleki, gerek kişisel anlamda kendilerini geliştirmeleri ve potansiyellerini en verimli şekilde kullanmalarını sağlamak ve bu şekilde ancak en iyilerin çalışabileceği bir ortam yaratmaktır.

Polmet Otomotiv'in bu alanda temel aldığı değerleri, ilkeleri ve uygulamaları paylaşmak ve sizlerle dinamik bir iletişim kurmak, insan kaynakları sitemizin hareket noktasını oluşturdu. Polmet Otomotiv, tüm çalışanlarımıza kendilerini en üst düzeyde geliştirecekleri, şeffaflık ve dinamizmi hissedecekleri, bilgilere süratle ulaşabilecekleri çağdaş bir çalışma ortamını sunuyor.

Şimdi bunlardan yaralanmak tamamen sizin elinizde.

İŞ AHLAKI ESASLARI

Bir şirketin refahı ve gelişmesi; müşterilerine, çalışanlarına, ortaklarına, kendisine mal veya hizmet sağlayanlara ve kendileriyle ticarî ilişki içinde olduğu kimse ve şirketlere verdiği güvene dayanır.

Bu güvenin var olması ve devamı, şirketin tüm mensupları için her yerde ve her koşulda uygulanması gereken bir takım kurallar dizisine dayanır

Çalışanların Şirket İçi Davranış Kuralları

Ayırımcılık yapmamak ve bireylere karşı saygı göstermek
Şirketin varlıklarını (tesis, araç, sınaî mülkiyet, vb.) kişisel amaçları için kullanmamak ve korumak
Şirket imajını korumak
Bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği
Gizlilik esaslarına uymak
Her türlü menfaat çatışmasından kaçınmak (ücretli işler, pay almak, hediye verilmesi-alınması, siyasi faaliyetler vb.)

Çalışanların Şirket Dışı Kurallar

Kanunlara uymak
Çevreye saygı ve çevreyi koruma
Müşterilere karşı dürüstlük
Hissedarlara karşı dürüstlük
Ticari paydaşlara karşı dürüstlük
Rüşvet ve örtülü kazançların reddi
Gerektiğinde aracı kuruluşların uzmanlığına başvurulması
Mali hesaplar ve denetim esaslarına uygun davranılması
Sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi

HEDEFLERİMİZ;

Güvenli, sağlıklı ve çevreye saygılı bir iş ortamı oluşturmak,
Etkin endüstriyel ve sosyal ilişkiler kurarak çalışma barışının devamlılığını sağlamak,
Şirket bütünlüğü içinde gelişimi hızlandırmayı planlamak ve yönetmek,
İnisiyatif almayı ve yaratıcılığı teşvik etmek,
Çalışanlarımızın memnuniyetini ve motivasyonunu artırmak, şirketimize bağlılık duygularını geliştirmek,
Çalışanlarımızın bireysel gelişimini ve yetkinliklerini artırmak, bunları şirketimizin ve çevresinin değişimlerine göre uyarlamak,
Kurumsal bir kariyer yönetimi ve teşvik sistemleri uygulamak,
Ulusal ve uluslar arası projelere ve çalışmalara aktif olarak katılmak.Bir şirketin refahı ve gelişmesi; müşterilerine, çalışanlarına, ortaklarına, kendisine mal veya hizmet sağlayanlara ve kendileriyle ticarî ilişki içinde olduğu kimse ve şirketlere verdiği güvene dayanır.
Bu güvenin var olması ve devamı, şirketin tüm mensupları için her yerde ve her koşulda uygulanması gereken bir takım kurallar dizisine dayanır.